serviam
środy: "dziesiątek różańca" na śniadaniówce**7-17.09: rekrutacja do SU**18.09: Dzień Wspólnoty**14.10: Dzień Nauczyciela
skład samorządu
galeria
galeria
galeria


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień


23.08.2004
cześć!
szczęśliwie witamy (prawie) po wakacjach na stronie samorządu uczniowskiego naszego drogiego gimnazjum! Mamynadzieję, że będziecie nas odwiedzać od czasu do czasu, by dowiadywać się "co w trawie (samorządzie) piszczy (się dzieje)".
Strona na chwilkę obecną jest w mocno surowym stanie, to znaczy mamy już "homepage" z mnóstwem linków, ale, niestety, linki nie są jeszcze zagospodarowane... Lecz wkrótce to się zmieni! Cierpliwości!
Nie będziecie mogli komentować postów, które zamieszczamy na stronie, bo nie czujemy takiej potrzeby. Możecie natomiast ewentualne uwagi kierować na nasz adresik mailowy - na każdy KONKRETNY mail obiecujemy odpisywać!
[ffwd]


09.09.2004
Środowy apel poranny poprowadzony został przez nasze drogie Przewodniczącą Samorządu Olę T i wicePrzewodniczącą Ewę B. Dziewczęta bardzo po krótce przedstawiły cele i zadania, jakie Samorząd Uczniowski postawił sobie na ten rok szkolny (między innymi Liga Klas), a także zasady wyłaniania Samorządu Uczniowskiego.
Przypomnijmy: Samorząd Uczniowski konstytuuje się (tworzy się) na innych zasadach niż dotychczas. Poprzednio w skład Samorządu wchodziły tzw. trójki klasowe (gospodarz, wice i skarbnik) oraz Przwodnicząca Samaorządu. Jednakże w maju tego roku na posiedzeniu wyjazdowym Samorządu w Bardo Sląskim ustalono nowe zasady. W ich myśl w skład Samorządu wejdą: Przewodnicząca SU, wicePrzewodnicząca SU (obie wybierane w drodze wyborów), przewodniczące klas (trzy osoby) oraz 6 osób wybranych na podstawie "podań", które kandydaci złożą u opiekunów Samorządu do 14 września. Odpowiednie "podanie" (formularz z pytaniami) otrzymać można u Opiekunów lub pobrać tu.
Ostateczny jedenastoosobowy skład Samorządu zostanie ogłoszony na porannej modlitwie 20 września.
[ffwd]

11.09.2004
wiem, że powinienem był to zrobić dużo wcześniej na łamach tej witryny, a mianowiecie podziękować osobie, bez której pomocy nie czytalibyśmy liter, wyrazów i zdań zamieszczonych w tym swoistym dzienniku; dziękuję Tobie K, i nie tylko ja, ale myślę, że także cała nasza Urszulańska szkoła :)
mamy nadzieję, że podstronki będą równie gustowne co strona główna, czekamy na nie!!


11.09.2004
Liga Klas
Idea Ligi Klas ujrzała światło dzienne w roku 2003, natomiast cel, główne założenia i zasady jej funkcjonowania zostały opracowane przez Samorząd Uczniowski w Bardo Śląskim w maju 2004.
Celem Ligi Klas jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami naszego Gimnazjum dotyczącego różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: nauka, imprezy szkolne, zabawa, estetyka klasy i szkoły. „Współzawodnictwa”, którego celem jest nie pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba). Niektóre z konkurencji zaproponowanych przez Samorząd będą wymagały wspólnego wysiłku (niejednokrotnie „wysiłku”) całej grupy (estetyka klasy, imprezy szkolne), inne wkładu poszczególnych uczennic (nauka). Klasa, która na końcu roku szkolnego zgromadzi największa ilość punktów wygrywa „rywalizację” i otrzymuje atrakcyjną nagrodę.
Teraz przedstawimy pokrótce sposoby, w jakie grupy będą mogły otrzymywać punkty.

NAUKA
Średnia klasy: na końcu pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymają punkty za średnie klas – średnią klasy mnożymy razy 100 i otrzymujemy ilość punktów zdobytą przez grupę (np. 4,09*100 = 409 punktów).
Łańcuch szóstek: za każdą szóstkę, jaką otrzyma uczennica, klasa uzyskuje 5 punktów (gospodarz klasy prowadzi ewidencję ocen celujących).
Niewykorzystane nieprzygotowania: za każde niewykorzystane przez siebie nieprzygotowanie uczennica wypracowuje 2 punkty dla klasy; podsumowanie punktów następuje na zakończenie pierwszego i drugiego semestru.
Nieobecności nieusprawiedliwione: działają na szkodę klasy – za każde nieusprawiedliwione nieprzygotowanie grupa traci 5 punktów ze swojej dotychczasowej zdobyczy punktowej; podsumowanie następuje na zakończenie pierwszego i drugiego semestru.
Biegi krótkie/szybka klasa: najsprawniejsza fizycznie klasa (biegi krótkie) otrzyma 100 punktów, drugie miejsce daje 80 punktów, trzecie – 60. Przydział punktów za średnie czasów dla poszczególnych grup wiekowych oceniane będą według norm dla danej grupy.

IMPREZY SZKOLNE
Na wzór ubiegłorocznego ‘Dnia Europejczyka’ w ramach projektu Comenius, Samorząd proponuje, by i w tym roku zorganizować podobne imprezy, w czasie których klasy mogłyby ze sobą rywalizować zdobywając cenne punkty zaliczane do punktacji ogólnej w Lidze Klas. Proponowane imprezy szkolne to: Walentynki (luty), Pierwszy Dzień Wiosny/Prima Aprilis (marzec/kwiecień), Dzień Europejczyka (maj), Podchody Klasowe (czerwiec). Punktacja zostanie ustalona dla każdej z imprez indywidualnie, stosownie do konkurencji wchodzących w skład imprezy.

ZABAWA
Od czasu do czasu Samorząd zarządzi niespodziewane konkurencje, które odbywać się będą na długich przerwach. Dotychczas wymyślono zaledwie kilka konkurencji, zostawiając pola dla wyobraźni nowemu Samorządowi. Do tych już wprowadzonych w program Ligi Klasowej konkurencji możemy zaliczyć:
Mierzenie wagi i wzrostu uczennic: średnia waga i wzrost klasy punktowane będą w stosunku do Norm obowiązujących dla danego wieku; średnia najbardziej zbliżona do Normy da klasie 70 punktów, klasie, która zajmie II miejsce 50 punktów, III miejsce – 30 punktów. Waga i wzrost – to dwie osobną konkurencje.
Hodowla fasolki w klasie: na prośbę Samorządu, klasy posadzą i wyhodują w wyznaczonym terminie fasolkę, za której każdy centymetr klasa dostanie 1 punkt.
Mycie rąk: klasy myją ręce w jednej misce – najczystsza woda w misce da klasie 50 punktów, brudniejsza 45 punktów, najbrudniejsza – 40 punktów.
Mierzenie objętości mózgów: klasa, która ma największą średnią objętości mózgu zdobędzie 40 punktów, z drugim wynikiem 35 punktów, z trzecim – 30.

ESTETYKA KLASY/SZKOŁY
Dla tej dziedziny przewidziano następujące konkurencje:
Porządek w szafkach i klasie: sprawdzanie może nastąpić wielokrotnie w miesiącu; maksymalna liczba punktów, jaka klasa może otrzymać od Komisji to 40.
Gazetka klasowa: ścienna gazetka klasowa powinna być „odświeżana” raz w miesiącu, do piątego dnia tego miesiąca. Raz właśnie w miesiącu niezapowiedzianie gazetkę „obejrzy” i oceni Komisja, która może dać klasie za ten element maksymalnie 40 punktów.
Roślinki w klasie: Samorząd Uczniowski zobowiąże klasę, by jej pomieszczeniu znalazło się co najmniej 6 doniczek w roślinkami. Raz w miesiącu Komisja dokona kontroli dbałości o roślinność klasową, przydzielając grupom maksymalną ilość punktów w liczbie 35.

W skład Komisji dokonującej rutynowych kontroli i przydzielającej punkty w poszczególnych kategoriach estetycznych wchodzą Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Ilość i daty kontroli zostaną ustalone przed miesiącem, w którym nastąpią.

Konkurencje w ramach Ligi Klas, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie Gospodarze klas będą niezwłocznie informować klasy. Wyniki poszczególnych konkurencji jak i tabele z klasyfikacją ogólną będą na bieżąco uaktualniane na ściennej tablicy Samorządu oraz na stronie internetowej Samorządu: www.samorzad-osu.prv.pl

17.09.2004
Upłynął już termin zgłaszania swoich kandydatur do Samorządu Uczniowskiego. Wpłynęło ogółem dziewiętnaście formularzy zgłoszeniowych, co daje nam średnio trzy osoby ubuegające się o jedno miejsce w Samorządzie. Opiekunowie Samorządu ogłoszą ostateczny skład w poniedziałek lub wtorek przyszłego tygodnia.
W tym tygodniu SU został uzupełniony o trzy osoby Gospodarzy klas. I tak, do Przewodniczącej (Oli Tracichleb) i wicePrzewodniczącej (Ewy Bicz) dołączyły: Ola Cupiał (Przewodnicząca klasy I), Ola Pedryc (Przewodnicząca klasy II) oraz Asia Sielska (Przewodnicząca klasy III). Jak widać, na pięć osób w Samorządzie dotychczas trzy to "Ola". Hm.., jak tak dalej sprawy się potoczą, to społeczność szkolna zostanie, jakby to ująć, wy(r)OLOwana...
[ffwd]

22.09.2004
W końcu wyłonił się ostateczny kształt Samorządu Uczniowskiego naszego Gimnazjum. Do Przewodniczących Samorządu i Gospodarzy klas w drodze wyboru dołączyły następujące osoby: Iza Chojnacka (kl.I), Natalia Pyka (kl.II), Marta Miszczyszyn (kl.II), Asia Nesterowicz (kl.II), Ania Szyńkarczuk (kl.III), Marysia Kardach (kl.III) i Aga Leja (kl.III). Samorząd rusza z impetem do pracy ;), a pierwsze spotkanie zaplanowano na czwartek 23 września.
W czwartek pierwsze ciasto na korytarzu - członkinie SU będą piekły ciasto, kroiły na porcje i sprzedawały je za symboliczną złotówkę. Akcję rozpoczyna klasa II. Pieniążki zasilą skromny budżet Samorządu Uczniowskiego. O.

26.09.2004
Od dzisiaj działa link do Galerii Samorządowej. Po kliknięciu właśnie tam odnajdziecie kilka zdjęć i mini-relację z wyjazdowego posiedzenia (podłażenia też) Samorządu w Bardo Śląskim w maju 2004. Mamy nadzieję, że niedługo zaroi się w Galerii od naszych zdjęć.

20.10.2004
W czwartek w chwilę po południu odbyła się mała uroczystość, podczas której uczennice naszej szkoły dziękowały naszym drogim Nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie. Okolicznością był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany dniem nauczyciela. Na początku Marta zagrała piękny utwór muzyczny, a potem nastąpiły zyczenia, wręczanie upominków i podziękowania Siostry Dyrektor. Po części oficjalnej nastąpiła luźniejsza, czyli QUIZ, którego celem było wyłonienie NAUCZYCIELA Z KLASĄ. I wyłoniono go. Po ciężkich intelektualnych bojach, straszliwych potyczkach, wzlotach i upadkach Nauczycielem z Klasą został Pan Piotr Malewicz, nasz drogi historyk! Brawo! Nie muszę wspominać, że całą uroczystość oraz dekoracje przygotował Samorząd Uczniowski.
Kilka zdjęć do wglądu w linku GALERIA

20.10.2004
Kilka krótkich informacji z cyklu "co się dzieje":

1) w piątek odbędzie się czuwanie różańcowe, na które zostali zaproszeni nasi drodzy Rodzice, Siostry Urszulanki, nauczyciele i uczennice Liceum Urszullańskiego; czuwanie organizowane jest przez Samorząd

2) Samorząd pracuje już nad listopadowym czuwaniem na temat życia i śmierci; więcej szczegółów wkrótce

3) osobami "zaprzyjaźnionymi" z SU, czyli takimi, które wyraziły zainteresowanie niesiem pomocy na rzecz SU są:
sekcja plastyczna - Marika i Paulina L z klasy drugiej
sekcja literacka - Ewa i Wika z klasy 2
sekcja muzyczna - Gosia z klasy 3
dzięki dziewczęta - lubimy Was za to jeszcze bardziej

20.10.2004
We wtorek 19 października Dwuosobowa Komisja wybrała się na "wycieczkę" po pomieszczeniach klasowych dokonując „przeglądu” ściennych gazetek klasowych i stanu, w jakim się znajdują klasowe roślinki. Oto wyniki „inspekcji”:

Kwiatki:
I klasa otrzymuje 15 punktów
II klasa otrzymuje 30 punktów
III klasa otrzymuje 30 punktów

Gazetka ścienna:
I klasa otrzymuje 25 punktów
II klasa otrzymuje 30 punktów
III klasa otrzymuje 15 punktów

I aktualna klasyfikacja Ligi Klas w Gimnazjum OSU:
(łącznie z punktami za szóstki - stan z dnia 20.10.04)

1. II klasa – 150 punktów
2. III klasa – 135 punkty
3. I klasa – 130 punktów


21.10.2004
21 październik to jedna z ważniejszych dat w życiu naszej Szkoły. W tym dniu przeżywamy pewnego rodzaju "odpust" - wspomnienie świętej Urszuli, a przypomnijmy, że jesteśmy Urszulankami! Dzisiejsze uroczystości obejmowały Mszę św., uroczysty apel zorganizowany przez dziewczęta z naszego LO i tzw. "placek urszulański", czyli spotkania w klasach i konsumowanie pysznych ciassssst. My, czyli Samorząd, mieliśmy też swój wkład: wręczaliśmy kwiaty Siostrze Dyrektor i Siostrze Przełożonej.
O,jeszcze jedna ważna sprawa! Ola i Iza zostały oficjalnie Urszulankami, składając Przyrzeczenie wraz z 29 innymi Pierwszakami. W galerii znajdują się dwa zdjęcia z dzisiejszych obchodów.
[ffwd]


27.10.2004
W piątek 22 października zebrało nas się kilkadziesiąt osób, by trwać na czuwaniu różańcowym w kaplicy zakonnej. Byli obecni Rodzice, nauczyciele, no i oczywiście uczennice (prawie 1/3 szkoły). Czuwanie odbyło się w atmosferze skupienia. Aga i Gosia wzieły na siebie odpowiedzialność okraszenia nabożeństwa muzyką, a śpiewaliśmy między innymi piosenki, których uczono nas na poprzednim środowym porannym apelu.
Nabożeństwo poprowadził diakon, tj. rozpoczął modlitwą, towarzyszył nam w naszych rozważaniach, a na końcu pobłogosławił Najświętszym Sakramantem. Rozważania i poszczególne dziesiątki różańca (tajemnice światła) prowadziły dziewczęta z poszczególnych klas: I tajemnica klasa 3, II tajemnica klas 2, III tajemnica klasa 1, IV tajemnica RODZICE i V - NAUCZYCIELE!! W trakcie odmawiania poszczególnych "dzisiątek" Marta "rozpalała" na środku kaplicy różaniec ułożony z 60 świeczek. Na końcu rozdawano "vlepki", czyli małe naklejki o tematyce religijnej (w tym miesiącu chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę posłuszeństwa 3.Przykazaniu Bożemu-Pamiętaj, abyś dzień święty święcił).
Samorząd w chwili obecnej już pracuje nad kolejnym czuwaniem, które się odbędzie w 3/4 listopada. Niedługo w galerii zdjęcia z czuwania różańcowego.
Dziękujemy Paulinie L i Marice za plakaty informacyjne o czuwaniu.
pozdrawiamy czytelników naszej stronki :)

31.10.2004
w czwartek 27 października Dwuosobowa Komisja nawiedziła sale poszczególnych klas w celu zaznajomienia się ze stanem czystości w tych miejscach. Generalnie czystośc jest zachowywana w stopniu w miarę zadowalającym, choć do ideału trochę brakuje. Zanotowano następujące "uchybienia": zaśmiecone podłogi, niepoukładane książki na półkach, ubrania, pożywienie i puste torby plastikowe tamże, porozrzucane butelki do podlewania kwiatów, rozsypana ziemia z doniczek. Być może w następnym miesiącu będzie lepiej (czyściej).
Poszczególne klasy otrzymały następujące ilości punktów (max 50):
I klasa otrzymuje 36 punktów
II klasa otrzymuje 36 punktów
III klasa otrzymuje 29 punktów

Klasyfikacja ogólna (uwzględniamy w niej "odświeżony" stan ilości szóstek: 1-21/2-19/3-18):

1. II klasa – 191 punktów
2. I klasa – 181 punktów
3. III klasa – 159 punkty

Przypominamy, że NOWE GAZETKI w klasach obowiązują od pierwszego tygodnia każdego nowego miesiąca.

06.11.2004
Tak na dobrą sprawę to mija właściwie połowa pierwszego semestru. W ostatnim tygodniu trochę się "zadziało" w punktacji w Lidze Klas. Drastycznie wzrosła ilość szóstek, a poza tym Dwuosobowa Komisja oceniła gazetki w poszczególnych klasach. Przydzielono punkty w sposób następujący:

1klasa - 33 punkty
2klasa - 38 punktów
3klasa - 35 punktów

Ogólnie sprawy mają się właśnie tak:

2klasa - 279 (29 "6")
1klasa - 254 (29 "6")
3klasa - 234 (26 "6")

21.11.2004
Oto kilka wydarzeń, które są już za nami, i klika takich, które nastąpią.
Przeszłość:
SU bierze aktywny udział w przygotowaniach do czuwania na temat Życie Śmierć i Życie; skład podzielony na trzy grupy przygotowuje montaż słowno-muzyczno-sceniczny. W ostatni piątek próba trwa kilka (4) godzin.
16listopad - rusza Skrzynka z Miłym Słowem; Asia N (klasa 2) inicjuje przedsięwzięcie, które polega na przyjmowaniu od uczennic naszej szkoły listów adresowanych do koleżanek. Liściki rozprowadzane są kolejnego dnia. Usługa ta będzie miała miejsce w każdy wtorek. Poczta Polska za taką czynność życzy sobie 1,95 zł, Samorząd OSU wykonuje to ZA FRIKO.
19listopad - MartaM (klasa 2) przejmuję pieczę nad gablotą przy wejściu do Gimnazjum. Od tego dnia rusza gazetka, na forum której będzie można się wypowiedzieć na dany temat. Obecnym tematem rozgrzewającym gorące urszulańskie umysły jest film "Władca Pierścieni". Zwolenników i wrogów serdeczenie zapraszamy do dzielenia się opiniami. "Co sądzisz przyjacielu i sąsiedzie ooo..Władcy Pierścieni??"
Przyszłość:
22listopad - Przewodnicząca SU wita w murach naszej szkoły Wizytatora z Kuratorium, który dokona inspekcji naszej drogiej placówki edukacyjnej.
23listopad - czuwanie na temat Życia, Śmierci i Życia połączone z modlitwą za bliskich nam zmarłych, które odbędzie sie w Mauzoleum Klasztoru Sióstr Urszulanek we Wrocławiu o godzinie 15. Mamy nadzieję, że tak wczesna pora nie odstraszy naszych drogich Rodziców, których uprzednio zaprosiliśmy. Przychodząc na zebranie nie zapominamy o fotografiach naszych drogich zmarłych. Oraz o ciepłych ubraniach, z uwagi na chłód panujący w kaplicy.
Specjalne podzękowania dla Pauliny L i Mariki Ś z klasy drugiej za przygotowanie plakatów z tej okazji (zawisły (plakaty) na korytarzach Gimnazjum i Liceum).
24(lub25)listopad - "otrzęsiny pierwszaków", które poprowadzą przedstawicielki SU z klasy 2
Tyle na razie. Dziękuję za uwagę.
[ffwd]

28.11.2004
Życie Śmierć Życie (23listopad2004)
Tak się nazywało nasze czuwanie. Ku czci naszych drogich zmarłych. Było ciemno (półmrok), chłodno (półchłód), nastrojowo (pełennastrój). Trwanie duszy ludzkiej w trzech etapach: życie ziemskie, śmierć, życie po śmierci - oto temat jakiego podjął się Samorząd Uczniowski. Podział na trzy grupy, niezależne od siebie dał szansę na realizację tematu z trzech odmiennych punktów widzenia. I zastosowanie różnych form wyrazu. Był teatr cieni, była poezja, była muzyka, było malarstwo (Hieronima Boscha), czyli krótko mówiąc, pełna kultura.
I modlitwa.
Wchodząc do Mauzoleum z nagrobkami (prawdziwych) Piastów, uczestnik otrzymywał kartkę wypominkową, którą ZOBOWIĄZANY był wypełnić na miejscu. Kiedy kartki zostały policzone (35), a uczestnicy zasiedli na swoich miejscach, dziewczęta z Samorządu rozdały kartki, na których napisano imiona drogich zmarłych osób. Kartoniki owe i zdjęcia przyniesione przez uczestników ustawiono wokół katafalku na środku kaplicy i zapalono przy nich świeczki. Nasza pamięć o zmarłych była żywa i wyrażona żółto-pomarańczowym płomieniem. A kiedy modliliśmy się "dziesiątką" różańca i czytaliśmy imiona naszych zmarłych, to każde takie wypowidziane imię stawiało nam przed oczyma PRAWDZIWĄ osobę, niegdyś stąpającą po ziemi, teraz potrzebującą naszego wsparcia tu z ziemi.
Jesteśmy przekonani, że wspartych naszą skromną modlitwą, kilka dusz czyśćcowych przekroczyło bramy Raju.
(fotografie wkrótce w "galerii")

28.11.2004
Dnia 24.11.04. odbyły się w naszej szkole otrzęsiny kl.I, przygotowane przez reprezentantki SU z klasy II (przy wydatnej pomocy koleżanek z klasy). Dziewczyny zostały podzielone na dwie grupy, czyli liczby parzyste i nieparzyste według dziennika. Ich zadaniami były: chodząc po całej szkole znajdywać zagadki i je rozwiązywać, odnaleźć zakładnika i dobiec do mety. Obydwie grupy radziły sobie świetnie, ale wygrała drużyna, którą prowadziła Paulina L, czyli liczby parzyste. W
nagrodę za swój niezwykły wysiłek umysłowy i fizyczny otrzymały kulistą świecę ze stokrotką. A dlaczego akurat ze
stokrotką?
W taki sposób pierwszoklasistki zostały nazywane przez uczennice klasy drugiej. Mam nadzieję, że podobała im się impreza
tak samo jak organizatorom.
SEPTYMA i P.O.

29.11.2004
I Liga Klas ponownie. Mamy punkty za porządki w salach lekcyjnych i za szóstki. Czy zmienią cokolwiek w klasyfikacji ogólnej?

klasa 1> porządek w klasie: 36/40 kwiatki 28/30 = 64 punkty
klasa 2> porządek w klasie: 32/40 kwiatki 30/30 = 62 punktów
klasa 3> porządek w klasie: 36/40 kwiatki 30/30 = 66 punktów

Ogólnie:

klasa 1 - 348 punktów (35 szóstek)
klasa 2 - 341 punktów (29 szóstek)
klasa 3 - 315 punktów (29 szóstek)

Więc, Stokroty (1 klasa) prześcignęły drugoklasistki o włos prowadząc, i chociaż trzeciaki wciąż na 3. miejscu, to trzeba nadmienić, że pomniejszyły dystans do walczącej zawzięcie dwójki.

08.12.2004
W ramach przeprowadzanej w naszym gimnazjum wizytacji oraz mierzenia jakości pracy szkoły Pan Wizytator - Marek Sieczka - przeprowadził rozmowę z Samorządem Uczniowskim oraz jego opiekunami. Był ciekaw, jak wygląda nasza praca, jakie imprezy przygotowujemy w ciągu roku szkolnego. Opowiadaliśmy Panu Wizytatorowi o zajęciach pozalekcyjnych oraz o wspomaganiu przez nauczycieli uzdolnionych uczennic. Na koniec Pan Sieczka nie omieszkał się spytać, czy podoba nam się nauka w tak
'specyficznej' szkole, na co zgodnie odpowiedziałyśmy: "Tak".
[a]
ps.foto w galerii

10.12.2004
Jesteśmy dotknięci faktem, że niektóre z absolwentek naszego Gimnazjum dopuszczają się oszczerstw w stosunku do nas, Samorządu Uczniowskiego, uczennic i nauczycieli naszej Szkoły. Tym smutniejsze jest to, iż robią to publicznie, wystawiając nas na pośmiewisko, a nasze dobre imię na szwank. Szykanowanie drugiego człowieka za jego plecami świadczy źle o osobach to czyniących, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby te w rzeczywistości tak wiele nam zawdzięczać powinny. Tak więc: JOANNO B., PAULINO G., KATARZYNO G., MARTO G. oraz UCZENNICO LO OSU, jeśli wciąż uważacie nas i to co robimy za żałosne, nie uzasadniając przy tym swoich wulgarnych blogowych opinii, chcielibyśmy zaprosić Was na spotkanie Samorządu Gimnazjum OSU, gdyż uważamy, że byłaby to dobra okazja do OTWARTEGO zaprezentowania poglądów na nasz temat, wraz z ich uzasadnieniami. Jeżeli natomiast nie zechcecie skorzystać z naszej propozycji, PRZYJMIJCIE DO WIADOMOŚĆI, że uczennice naszej Szkoły, których jesteśmy przedstawicielami, NIE ŻYCZĄ SOBIE WASZEJ OBECNOŚCI w budynku, w którym przebywają i się uczą.

SamorządOSU: OlaC + IzaC + AsiaN + MartaM + NataliaP + OlaP + AniaSz + AsiaS+ AgaL + MarysiaK + EwaB + OlaT + Opiekunowie

Wiadomość ta zostanie podana do publicznej wiadomości uczennic i nauczycieli w naszej Szkole.

11.12.2004
Już we wtorek spotykamy się w kaplicy Klasztornej na Mszy świętej połączonej z nabożeństwem roratnim, na które zaprosiliśmy Siostry Urszulanki, Rodziców, Nauczycieli i nasze koleżanki. Przypominamy o lampionach, które są nieodłącznym elementem tej pięknej tradycji adwentowej. Oto krótka notka o RORATACH (www.roraty.art.pl/r2):

Roraty, adwentowe Msze odprawiane o wschodzie Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście (introitu), rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest śladem dawnego obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w okresie Adwentu - 18 grudnia. W starożytnych i średniowiecznych księgach liturgicznych polecano odprawianie tej mszy o Najświętszej Maryi Pannie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie lub nawet przez cały Adwent. Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią adwentowego oczekiwania. Jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Z Izraelem czekała na Mesjasza, a kiedy Anioł zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna, Emmanuela, oczekiwała na Życie, które cudownie w niej wzrastało. Razem z Kościołem czeka na przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.

Wtorek, godzina 15:30, kaplica. Lampiony. Przypomnijmy: ilość światełek lampek przyniesionych przez uczennice poszczególnych klas da klasie odpowiednią ilość punktów do Ligi. Ponadto najładniejszy lampion "wygrywa" właścicielowi bilet do kina na dowolnie wybrany film. Samorząd podejmie decyzję o wygranej w środę na długiej przerwie.

12.12.2004
Dziewiątego grudnia Komisja spędziła długą przerwę oceniając grudniowe gazetki klasowe. Trzeba przyznać, że Eksperci nie byli zachwyceni poziomem onych, kryzys twórczy zawładnął osobami odpowiedzialnymi za ten element dekoracyjny sal lekcyjnych. Wyniki:

klasa 1 - 20/40 pkt
klasa 2 - 25/40 pkt
klasa 3 - 15/40 pkt

Jeśli na tym miałaby się zakończyć nowa dostawa punktów do ogólnej klasyfikacji Ligi Klas, to prawdopodobnie nic by się nie zmieniło w dotychczasowym układzie. Ale nie, bo oto dziewczęta zaczęły odznaczać swoje niebywałe umiejętności (głównie serwując piłkę przez siatkę i machając rękoma w wodzie) szóstkami, które w efekcie wprowadziły spory zamęt w tabeli. Oto ona:

1) klasa 03 - 550 pkt (73 '6')
2) klasa 02 - 476 pkt (51 '6')
3) klasa 01 - 428 pkt (47 '6')

Bez komentarza.
-----------------------------------------------------------------
W gablocie "co sądzisz przyjacielu i sąsiedzie o... trudnej sytuacji na Ukrainie?" pojawiło się nadspodziewanie sporo opinii na ten temat. Cieszy nas to, tym bardziej, iż jest ich więcej niż na poprzedni temat (Władca pierścieni).

16.12.2004
Samorząd pozdrawia serdecznie wszystkie ubiegłoroczne członkinie SU, czyli MARYSIĘ Ł, Ewelinę M, Wiktorię W, Gosię J, Gosię P, Agatę O, Dorotę P, Weronikę D oraz Martę W. Raz jeszcze dziękujemy Wam za pomoc w konstruowaniu planu działania na rok bieżący. To, co zrobić nam się udało, to, co robimy i zrobimy miało początek w Bardzie Śląskim, podczas naszych wielogodzinnych, żmudnych posiedzeń. MŁ - Twoje zdjęcie jest jednak na stronie - obejrzyj dokładnie zdjęcia w Galerii!
Kontynuując odpowiadanie na maile naszych uczennic, po skonsultowaniu się z Martą i Olą chcielibyśmy sprostować informację dotycząca wyników rywalizacji podczas Otrzęsin Pierwszych klas; więc wygrała grupa NIEPARZYSTYCH, a nie jak podaliśmy - PARZYSTYCH. O pół punkta. (dziękujemy Iwonie-Stokrotce za zauważanie naszego uczybienia w przekazywaniu wiadmości)

20.12.2004
Trzeba nam odnotować dwa wydarzenia, które miały miejsce spowodowane inicjatywą SU: "wydarzenia mikołajkowe" oraz Msza Roratnia.
Mianem "wydarzeń mikołajkowych" można by okrasić przebieg zajęć szkolnych w poniedziałek z przed czternastu dni. Tego dnia na wniosek Samorządu Siostra Dyrektor zezwoliła na wprowadzenie pewnych ulepszeń w rytmie dnia. Po pierwsze, uczennica mająca czapkę Świętego Mikołaja (oczywiście duplikat!) była zwolniona z pytania. Naprawdę niewiele było takich, które odważyły się NIE MIEĆ owego gadżetu, a te, które już miały pilnowały się, by ten przypadkiem nie zsunął się z głowy (kiedy głowa mimowolnie opadała podczas "nieciekawych" lekcji). Od czasu do czasu jednak niepostrzeżnie czapkę pospiesznie zrywano i prawie natychmiast osadzano na powrót na głowie, ryzykowną akcję wykonując w celu otarcia grubych kropel potu klejącego czoło do sztucznego materiału. Innym urozmaiceniem codziennej rutyny było zezwolenie na "zrzucenie" tego dnia mundurka, pod warunkiem, że jego właścicielka przywdzieje ubranie koloru czerwonego. No i było wokoło czerwono. Ale granatowy tez jest niczego sobie ;) W przerwie między lekcjami na korytarzu szkolnym rozbrzmiewała muzyka, czyli piosenki świąteczne (nie mylić z kolędami). W porywie młodych serc i umysłów doszło do zbiorowego tańczenia na korytarzu, ale może to tylko plotka :) Miłe słowo, które dziewczęta raczyły napisać swoim koleżankom dzień wcześniej jeszcze bardziej ociepliło atmosferę, i tak już gorącą od gorączkowego rozpakowywania prezentów podczas klasowych "mikołajków". Reasumując, to był bardzo czerwony dzień. W sumie to dobry pomysł na "kultywowanie" różnych kolorów w naszej szkole. A trochę ich jest.
Czternastego grudnia w kościele Klasztoru Sióstr Urszulanek odbyła się Msza Roratnia z udziałem Sióstr Urszulanek, Nauczycieli, Rodziców i uczennic Gimnazjum, a na Nabożeństwo zaprosiliśmy także Samorząd LO. Na apel przyniesienia lampionów odzew był dość spory; naliczyliśmy ponad 30 światełek w tym zaciemnionym pomieszczeniu. Lampiony były w większości wykonane metodą domową (lub korytarzo-szkolną) i zachwycały urodą i pomysłowością. Niesamowicie wyglądał kościół rozświetlony tylko ogniem świec. Szkoda, że nie mogliśmy pojść w procesji z lampkami, ale niestety kaplica jest zbyt mała na takie praktyki. Na Mszy świętej było dużo ludzi. Bardzo. Z pewnością ponad 60. Cieszymy się, że jest odzew na propozycje Samorządu, dotyczące rozwoju ducha w nas. Już myślimy o styczniowym spotkaniu.
Po Mszy rozdawano okolicznościowe wlepki, a wzór ich już dzisiaj wieczorem do pobrania (i wydrukowania?) tu. Kilka zdjęć ze Mszy Roratniej w Galerii Samorządu.

22.12.2004
Ostatnie notowanie Ligi Klas w tym roku kalendarzowym. Jak się okazało, Komisja nie mogła dokonać przeglądu czystości w klasach w tym miesiącu, więc punktów za ten element nie będzie. Jak obiecaliśmy, klasy otrzymują punkty za lampiony z Mszy Roratniej, 3 punkty za sztukę. Osoby odpowiedzialne za liczenie lampionów w swoich klasach zebrały następujące dane: 1 klasa - 10 lampionów (30 punktów); 2 klasa - 8 lampionów (24 punkty); 3 klasa - 8 lampionów (24 punkty).
Konkurs na najładniejszy lampion zwyciężyła przecudnej urody lampka wykonana przez Anię Szyńkarczuk z klasy 3. W ten sposób Ania wygrała bilet do kina na dowolnie wybrany film w dogodnym dla siebie czasie, a ponadto dała klasie BONUS w postaci 10 punktów. Wyboru najładniejszego lampionu dokonał Samorząd w czasie jednej z długich przerw w trybie jawnego głosowania. Samorząd jest także fundatorem nagrody.
Zmieniła się także liczba szóstek w "łańcuchu szóstek" przydając poszczególnym klasom odpowiednie ilości punktów. Oto klasyfikacja generalna na zakończenie 2004 roku:

1) klasa 03 - 684 pkt (93 '6')
2) klasa 02 - 510 pkt (53 '6')
3) klasa 01 - 478 pkt (51 '6')

Już niebawem strona Samorządu "nabawi się" nowej podstrony dotyczącej Ligi Klas. Dotychczas jest to puste miejsce, ale cały czas pracujemy nad zagadnieniem ;)
W styczniu Samorząd zaproponuje uczennicom, ich Rodzicom i osobom zaprzyjaźnionym pewną pożyteczną usługę związaną z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. Szczegóły za rok.

23.12.2004
Ostatni dzień przed Świętami Bożego Narodzenia upłynął w szkole w bardzo ciepłej atmosferze. Wigilie klasowe, spotkanie z nauczycielami na auli. Dziewczęta z klasy pierwszej (przy skromnej pomocy drugoklasistek) przygotowały pod okiem p.Skotnickiej etiudę bożonarodzeniową. Były życzenia, opłatek, drobne upominki, słodycze. (Patrz: Galeria) A co do życzeń:

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
Niech ten czas radosnego oczekiwania
i gorących przygotowań stanie się czasem
Pełnym dobroci, miłości, radości, pogody ducha
I wypoczynku w gronie najbliższych.
Niech pachnąca choinka, wigilijny stół
I rodzinna atmosfera na zawsze pozostaną w pamięci
Jako najpiękiejsze chwile w naszym życiu.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
Miłego wypoczynku i wielu łask Bożych
na nadchodzące święta wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i
Uczennicom naszego Gimnazjum
życzy
Samorząd OSU

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień


23.08.2004
cześć!
szczęśliwie witamy (prawie) po wakacjach na stronie samorządu uczniowskiego naszego drogiego gimnazjum! Mamynadzieję, że będziecie nas odwiedzać od czasu do czasu, by dowiadywać się "co w trawie (samorządzie) piszczy (się dzieje)".
Strona na chwilkę obecną jest w mocno surowym stanie, to znaczy mamy już "homepage" z mnóstwem linków, ale, niestety, linki nie są jeszcze zagospodarowane... Lecz wkrótce to się zmieni! Cierpliwości!
Nie będziecie mogli komentować postów, które zamieszczamy na stronie, bo nie czujemy takiej potrzeby. Możecie natomiast ewentualne uwagi kierować na nasz adresik mailowy - na każdy KONKRETNY mail obiecujemy odpisywać!
[ffwd]


09.09.2004
Środowy apel poranny poprowadzony został przez nasze drogie Przewodniczącą Samorządu Olę T i wicePrzewodniczącą Ewę B. Dziewczęta bardzo po krótce przedstawiły cele i zadania, jakie Samorząd Uczniowski postawił sobie na ten rok szkolny (między innymi Liga Klas), a także zasady wyłaniania Samorządu Uczniowskiego.
Przypomnijmy: Samorząd Uczniowski konstytuuje się (tworzy się) na innych zasadach niż dotychczas. Poprzednio w skład Samorządu wchodziły tzw. trójki klasowe (gospodarz, wice i skarbnik) oraz Przwodnicząca Samaorządu. Jednakże w maju tego roku na posiedzeniu wyjazdowym Samorządu w Bardo Sląskim ustalono nowe zasady. W ich myśl w skład Samorządu wejdą: Przewodnicząca SU, wicePrzewodnicząca SU (obie wybierane w drodze wyborów), przewodniczące klas (trzy osoby) oraz 6 osób wybranych na podstawie "podań", które kandydaci złożą u opiekunów Samorządu do 14 września. Odpowiednie "podanie" (formularz z pytaniami) otrzymać można u Opiekunów lub pobrać tu.
Ostateczny jedenastoosobowy skład Samorządu zostanie ogłoszony na porannej modlitwie 20 września.
[ffwd]

11.09.2004
wiem, że powinienem był to zrobić dużo wcześniej na łamach tej witryny, a mianowiecie podziękować osobie, bez której pomocy nie czytalibyśmy liter, wyrazów i zdań zamieszczonych w tym swoistym dzienniku; dziękuję Tobie K, i nie tylko ja, ale myślę, że także cała nasza Urszulańska szkoła :)
mamy nadzieję, że podstronki będą równie gustowne co strona główna, czekamy na nie!!


11.09.2004
Liga Klas
Idea Ligi Klas ujrzała światło dzienne w roku 2003, natomiast cel, główne założenia i zasady jej funkcjonowania zostały opracowane przez Samorząd Uczniowski w Bardo Śląskim w maju 2004.
Celem Ligi Klas jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami naszego Gimnazjum dotyczącego różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: nauka, imprezy szkolne, zabawa, estetyka klasy i szkoły. „Współzawodnictwa”, którego celem jest nie pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba). Niektóre z konkurencji zaproponowanych przez Samorząd będą wymagały wspólnego wysiłku (niejednokrotnie „wysiłku”) całej grupy (estetyka klasy, imprezy szkolne), inne wkładu poszczególnych uczennic (nauka). Klasa, która na końcu roku szkolnego zgromadzi największa ilość punktów wygrywa „rywalizację” i otrzymuje atrakcyjną nagrodę.
Teraz przedstawimy pokrótce sposoby, w jakie grupy będą mogły otrzymywać punkty.

NAUKA
Średnia klasy: na końcu pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymają punkty za średnie klas – średnią klasy mnożymy razy 100 i otrzymujemy ilość punktów zdobytą przez grupę (np. 4,09*100 = 409 punktów).
Łańcuch szóstek: za każdą szóstkę, jaką otrzyma uczennica, klasa uzyskuje 5 punktów (gospodarz klasy prowadzi ewidencję ocen celujących).
Niewykorzystane nieprzygotowania: za każde niewykorzystane przez siebie nieprzygotowanie uczennica wypracowuje 2 punkty dla klasy; podsumowanie punktów następuje na zakończenie pierwszego i drugiego semestru.
Nieobecności nieusprawiedliwione: działają na szkodę klasy – za każde nieusprawiedliwione nieprzygotowanie grupa traci 5 punktów ze swojej dotychczasowej zdobyczy punktowej; podsumowanie następuje na zakończenie pierwszego i drugiego semestru.
Biegi krótkie/szybka klasa: najsprawniejsza fizycznie klasa (biegi krótkie) otrzyma 100 punktów, drugie miejsce daje 80 punktów, trzecie – 60. Przydział punktów za średnie czasów dla poszczególnych grup wiekowych oceniane będą według norm dla danej grupy.

IMPREZY SZKOLNE
Na wzór ubiegłorocznego ‘Dnia Europejczyka’ w ramach projektu Comenius, Samorząd proponuje, by i w tym roku zorganizować podobne imprezy, w czasie których klasy mogłyby ze sobą rywalizować zdobywając cenne punkty zaliczane do punktacji ogólnej w Lidze Klas. Proponowane imprezy szkolne to: Walentynki (luty), Pierwszy Dzień Wiosny/Prima Aprilis (marzec/kwiecień), Dzień Europejczyka (maj), Podchody Klasowe (czerwiec). Punktacja zostanie ustalona dla każdej z imprez indywidualnie, stosownie do konkurencji wchodzących w skład imprezy.

ZABAWA
Od czasu do czasu Samorząd zarządzi niespodziewane konkurencje, które odbywać się będą na długich przerwach. Dotychczas wymyślono zaledwie kilka konkurencji, zostawiając pola dla wyobraźni nowemu Samorządowi. Do tych już wprowadzonych w program Ligi Klasowej konkurencji możemy zaliczyć:
Mierzenie wagi i wzrostu uczennic: średnia waga i wzrost klasy punktowane będą w stosunku do Norm obowiązujących dla danego wieku; średnia najbardziej zbliżona do Normy da klasie 70 punktów, klasie, która zajmie II miejsce 50 punktów, III miejsce – 30 punktów. Waga i wzrost – to dwie osobną konkurencje.
Hodowla fasolki w klasie: na prośbę Samorządu, klasy posadzą i wyhodują w wyznaczonym terminie fasolkę, za której każdy centymetr klasa dostanie 1 punkt.
Mycie rąk: klasy myją ręce w jednej misce – najczystsza woda w misce da klasie 50 punktów, brudniejsza 45 punktów, najbrudniejsza – 40 punktów.
Mierzenie objętości mózgów: klasa, która ma największą średnią objętości mózgu zdobędzie 40 punktów, z drugim wynikiem 35 punktów, z trzecim – 30.

ESTETYKA KLASY/SZKOŁY
Dla tej dziedziny przewidziano następujące konkurencje:
Porządek w szafkach i klasie: sprawdzanie może nastąpić wielokrotnie w miesiącu; maksymalna liczba punktów, jaka klasa może otrzymać od Komisji to 40.
Gazetka klasowa: ścienna gazetka klasowa powinna być „odświeżana” raz w miesiącu, do piątego dnia tego miesiąca. Raz właśnie w miesiącu niezapowiedzianie gazetkę „obejrzy” i oceni Komisja, która może dać klasie za ten element maksymalnie 40 punktów.
Roślinki w klasie: Samorząd Uczniowski zobowiąże klasę, by jej pomieszczeniu znalazło się co najmniej 6 doniczek w roślinkami. Raz w miesiącu Komisja dokona kontroli dbałości o roślinność klasową, przydzielając grupom maksymalną ilość punktów w liczbie 35.

W skład Komisji dokonującej rutynowych kontroli i przydzielającej punkty w poszczególnych kategoriach estetycznych wchodzą Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Ilość i daty kontroli zostaną ustalone przed miesiącem, w którym nastąpią.

Konkurencje w ramach Ligi Klas, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie Gospodarze klas będą niezwłocznie informować klasy. Wyniki poszczególnych konkurencji jak i tabele z klasyfikacją ogólną będą na bieżąco uaktualniane na ściennej tablicy Samorządu oraz na stronie internetowej Samorządu: www.samorzad-osu.prv.pl

17.09.2004
Upłynął już termin zgłaszania swoich kandydatur do Samorządu Uczniowskiego. Wpłynęło ogółem dziewiętnaście formularzy zgłoszeniowych, co daje nam średnio trzy osoby ubuegające się o jedno miejsce w Samorządzie. Opiekunowie Samorządu ogłoszą ostateczny skład w poniedziałek lub wtorek przyszłego tygodnia.
W tym tygodniu SU został uzupełniony o trzy osoby Gospodarzy klas. I tak, do Przewodniczącej (Oli Tracichleb) i wicePrzewodniczącej (Ewy Bicz) dołączyły: Ola Cupiał (Przewodnicząca klasy I), Ola Pedryc (Przewodnicząca klasy II) oraz Asia Sielska (Przewodnicząca klasy III). Jak widać, na pięć osób w Samorządzie dotychczas trzy to "Ola". Hm.., jak tak dalej sprawy się potoczą, to społeczność szkolna zostanie, jakby to ująć, wy(r)OLOwana...
[ffwd]

22.09.2004
W końcu wyłonił się ostateczny kształt Samorządu Uczniowskiego naszego Gimnazjum. Do Przewodniczących Samorządu i Gospodarzy klas w drodze wyboru dołączyły następujące osoby: Iza Chojnacka (kl.I), Natalia Pyka (kl.II), Marta Miszczyszyn (kl.II), Asia Nesterowicz (kl.II), Ania Szyńkarczuk (kl.III), Marysia Kardach (kl.III) i Aga Leja (kl.III). Samorząd rusza z impetem do pracy ;), a pierwsze spotkanie zaplanowano na czwartek 23 września.
W czwartek pierwsze ciasto na korytarzu - członkinie SU będą piekły ciasto, kroiły na porcje i sprzedawały je za symboliczną złotówkę. Akcję rozpoczyna klasa II. Pieniążki zasilą skromny budżet Samorządu Uczniowskiego. O.

26.09.2004
Od dzisiaj działa link do Galerii Samorządowej. Po kliknięciu właśnie tam odnajdziecie kilka zdjęć i mini-relację z wyjazdowego posiedzenia (podłażenia też) Samorządu w Bardo Śląskim w maju 2004. Mamy nadzieję, że niedługo zaroi się w Galerii od naszych zdjęć.

20.10.2004
W czwartek w chwilę po południu odbyła się mała uroczystość, podczas której uczennice naszej szkoły dziękowały naszym drogim Nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie. Okolicznością był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany dniem nauczyciela. Na początku Marta zagrała piękny utwór muzyczny, a potem nastąpiły zyczenia, wręczanie upominków i podziękowania Siostry Dyrektor. Po części oficjalnej nastąpiła luźniejsza, czyli QUIZ, którego celem było wyłonienie NAUCZYCIELA Z KLASĄ. I wyłoniono go. Po ciężkich intelektualnych bojach, straszliwych potyczkach, wzlotach i upadkach Nauczycielem z Klasą został Pan Piotr Malewicz, nasz drogi historyk! Brawo! Nie muszę wspominać, że całą uroczystość oraz dekoracje przygotował Samorząd Uczniowski.
Kilka zdjęć do wglądu w linku GALERIA

20.10.2004
Kilka krótkich informacji z cyklu "co się dzieje":

1) w piątek odbędzie się czuwanie różańcowe, na które zostali zaproszeni nasi drodzy Rodzice, Siostry Urszulanki, nauczyciele i uczennice Liceum Urszullańskiego; czuwanie organizowane jest przez Samorząd

2) Samorząd pracuje już nad listopadowym czuwaniem na temat życia i śmierci; więcej szczegółów wkrótce

3) osobami "zaprzyjaźnionymi" z SU, czyli takimi, które wyraziły zainteresowanie niesiem pomocy na rzecz SU są:
sekcja plastyczna - Marika i Paulina L z klasy drugiej
sekcja literacka - Ewa i Wika z klasy 2
sekcja muzyczna - Gosia z klasy 3
dzięki dziewczęta - lubimy Was za to jeszcze bardziej

20.10.2004
We wtorek 19 października Dwuosobowa Komisja wybrała się na "wycieczkę" po pomieszczeniach klasowych dokonując „przeglądu” ściennych gazetek klasowych i stanu, w jakim się znajdują klasowe roślinki. Oto wyniki „inspekcji”:

Kwiatki:
I klasa otrzymuje 15 punktów
II klasa otrzymuje 30 punktów
III klasa otrzymuje 30 punktów

Gazetka ścienna:
I klasa otrzymuje 25 punktów
II klasa otrzymuje 30 punktów
III klasa otrzymuje 15 punktów

I aktualna klasyfikacja Ligi Klas w Gimnazjum OSU:
(łącznie z punktami za szóstki - stan z dnia 20.10.04)

1. II klasa – 150 punktów
2. III klasa – 135 punkty
3. I klasa – 130 punktów


21.10.2004
21 październik to jedna z ważniejszych dat w życiu naszej Szkoły. W tym dniu przeżywamy pewnego rodzaju "odpust" - wspomnienie świętej Urszuli, a przypomnijmy, że jesteśmy Urszulankami! Dzisiejsze uroczystości obejmowały Mszę św., uroczysty apel zorganizowany przez dziewczęta z naszego LO i tzw. "placek urszulański", czyli spotkania w klasach i konsumowanie pysznych ciassssst. My, czyli Samorząd, mieliśmy też swój wkład: wręczaliśmy kwiaty Siostrze Dyrektor i Siostrze Przełożonej.
O,jeszcze jedna ważna sprawa! Ola i Iza zostały oficjalnie Urszulankami, składając Przyrzeczenie wraz z 29 innymi Pierwszakami. W galerii znajdują się dwa zdjęcia z dzisiejszych obchodów.
[ffwd]


27.10.2004
W piątek 22 października zebrało nas się kilkadziesiąt osób, by trwać na czuwaniu różańcowym w kaplicy zakonnej. Byli obecni Rodzice, nauczyciele, no i oczywiście uczennice (prawie 1/3 szkoły). Czuwanie odbyło się w atmosferze skupienia. Aga i Gosia wzieły na siebie odpowiedzialność okraszenia nabożeństwa muzyką, a śpiewaliśmy między innymi piosenki, których uczono nas na poprzednim środowym porannym apelu.
Nabożeństwo poprowadził diakon, tj. rozpoczął modlitwą, towarzyszył nam w naszych rozważaniach, a na końcu pobłogosławił Najświętszym Sakramantem. Rozważania i poszczególne dziesiątki różańca (tajemnice światła) prowadziły dziewczęta z poszczególnych klas: I tajemnica klasa 3, II tajemnica klas 2, III tajemnica klasa 1, IV tajemnica RODZICE i V - NAUCZYCIELE!! W trakcie odmawiania poszczególnych "dzisiątek" Marta "rozpalała" na środku kaplicy różaniec ułożony z 60 świeczek. Na końcu rozdawano "vlepki", czyli małe naklejki o tematyce religijnej (w tym miesiącu chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę posłuszeństwa 3.Przykazaniu Bożemu-Pamiętaj, abyś dzień święty święcił).
Samorząd w chwili obecnej już pracuje nad kolejnym czuwaniem, które się odbędzie w 3/4 listopada. Niedługo w galerii zdjęcia z czuwania różańcowego.
Dziękujemy Paulinie L i Marice za plakaty informacyjne o czuwaniu.
pozdrawiamy czytelników naszej stronki :)

31.10.2004
w czwartek 27 października Dwuosobowa Komisja nawiedziła sale poszczególnych klas w celu zaznajomienia się ze stanem czystości w tych miejscach. Generalnie czystośc jest zachowywana w stopniu w miarę zadowalającym, choć do ideału trochę brakuje. Zanotowano następujące "uchybienia": zaśmiecone podłogi, niepoukładane książki na półkach, ubrania, pożywienie i puste torby plastikowe tamże, porozrzucane butelki do podlewania kwiatów, rozsypana ziemia z doniczek. Być może w następnym miesiącu będzie lepiej (czyściej).
Poszczególne klasy otrzymały następujące ilości punktów (max 50):
I klasa otrzymuje 36 punktów
II klasa otrzymuje 36 punktów
III klasa otrzymuje 29 punktów

Klasyfikacja ogólna (uwzględniamy w niej "odświeżony" stan ilości szóstek: 1-21/2-19/3-18):

1. II klasa – 191 punktów
2. I klasa – 181 punktów
3. III klasa – 159 punkty

Przypominamy, że NOWE GAZETKI w klasach obowiązują od pierwszego tygodnia każdego nowego miesiąca.

06.11.2004
Tak na dobrą sprawę to mija właściwie połowa pierwszego semestru. W ostatnim tygodniu trochę się "zadziało" w punktacji w Lidze Klas. Drastycznie wzrosła ilość szóstek, a poza tym Dwuosobowa Komisja oceniła gazetki w poszczególnych klasach. Przydzielono punkty w sposób następujący:

1klasa - 33 punkty
2klasa - 38 punktów
3klasa - 35 punktów

Ogólnie sprawy mają się właśnie tak:

2klasa - 279 (29 "6")
1klasa - 254 (29 "6")
3klasa - 234 (26 "6")

21.11.2004
Oto kilka wydarzeń, które są już za nami, i klika takich, które nastąpią.
Przeszłość:
SU bierze aktywny udział w przygotowaniach do czuwania na temat Życie Śmierć i Życie; skład podzielony na trzy grupy przygotowuje montaż słowno-muzyczno-sceniczny. W ostatni piątek próba trwa kilka (4) godzin.
16listopad - rusza Skrzynka z Miłym Słowem; Asia N (klasa 2) inicjuje przedsięwzięcie, które polega na przyjmowaniu od uczennic naszej szkoły listów adresowanych do koleżanek. Liściki rozprowadzane są kolejnego dnia. Usługa ta będzie miała miejsce w każdy wtorek. Poczta Polska za taką czynność życzy sobie 1,95 zł, Samorząd OSU wykonuje to ZA FRIKO.
19listopad - MartaM (klasa 2) przejmuję pieczę nad gablotą przy wejściu do Gimnazjum. Od tego dnia rusza gazetka, na forum której będzie można się wypowiedzieć na dany temat. Obecnym tematem rozgrzewającym gorące urszulańskie umysły jest film "Władca Pierścieni". Zwolenników i wrogów serdeczenie zapraszamy do dzielenia się opiniami. "Co sądzisz przyjacielu i sąsiedzie ooo..Władcy Pierścieni??"
Przyszłość:
22listopad - Przewodnicząca SU wita w murach naszej szkoły Wizytatora z Kuratorium, który dokona inspekcji naszej drogiej placówki edukacyjnej.
23listopad - czuwanie na temat Życia, Śmierci i Życia połączone z modlitwą za bliskich nam zmarłych, które odbędzie sie w Mauzoleum Klasztoru Sióstr Urszulanek we Wrocławiu o godzinie 15. Mamy nadzieję, że tak wczesna pora nie odstraszy naszych drogich Rodziców, których uprzednio zaprosiliśmy. Przychodząc na zebranie nie zapominamy o fotografiach naszych drogich zmarłych. Oraz o ciepłych ubraniach, z uwagi na chłód panujący w kaplicy.
Specjalne podzękowania dla Pauliny L i Mariki Ś z klasy drugiej za przygotowanie plakatów z tej okazji (zawisły (plakaty) na korytarzach Gimnazjum i Liceum).
24(lub25)listopad - "otrzęsiny pierwszaków", które poprowadzą przedstawicielki SU z klasy 2
Tyle na razie. Dziękuję za uwagę.
[ffwd]

28.11.2004
Życie Śmierć Życie (23listopad2004)
Tak się nazywało nasze czuwanie. Ku czci naszych drogich zmarłych. Było ciemno (półmrok), chłodno (półchłód), nastrojowo (pełennastrój). Trwanie duszy ludzkiej w trzech etapach: życie ziemskie, śmierć, życie po śmierci - oto temat jakiego podjął się Samorząd Uczniowski. Podział na trzy grupy, niezależne od siebie dał szansę na realizację tematu z trzech odmiennych punktów widzenia. I zastosowanie różnych form wyrazu. Był teatr cieni, była poezja, była muzyka, było malarstwo (Hieronima Boscha), czyli krótko mówiąc, pełna kultura.
I modlitwa.
Wchodząc do Mauzoleum z nagrobkami (prawdziwych) Piastów, uczestnik otrzymywał kartkę wypominkową, którą ZOBOWIĄZANY był wypełnić na miejscu. Kiedy kartki zostały policzone (35), a uczestnicy zasiedli na swoich miejscach, dziewczęta z Samorządu rozdały kartki, na których napisano imiona drogich zmarłych osób. Kartoniki owe i zdjęcia przyniesione przez uczestników ustawiono wokół katafalku na środku kaplicy i zapalono przy nich świeczki. Nasza pamięć o zmarłych była żywa i wyrażona żółto-pomarańczowym płomieniem. A kiedy modliliśmy się "dziesiątką" różańca i czytaliśmy imiona naszych zmarłych, to każde takie wypowidziane imię stawiało nam przed oczyma PRAWDZIWĄ osobę, niegdyś stąpającą po ziemi, teraz potrzebującą naszego wsparcia tu z ziemi.
Jesteśmy przekonani, że wspartych naszą skromną modlitwą, kilka dusz czyśćcowych przekroczyło bramy Raju.
(fotografie wkrótce w "galerii")

28.11.2004
Dnia 24.11.04. odbyły się w naszej szkole otrzęsiny kl.I, przygotowane przez reprezentantki SU z klasy II (przy wydatnej pomocy koleżanek z klasy). Dziewczyny zostały podzielone na dwie grupy, czyli liczby parzyste i nieparzyste według dziennika. Ich zadaniami były: chodząc po całej szkole znajdywać zagadki i je rozwiązywać, odnaleźć zakładnika i dobiec do mety. Obydwie grupy radziły sobie świetnie, ale wygrała drużyna, którą prowadziła Paulina L, czyli liczby parzyste. W
nagrodę za swój niezwykły wysiłek umysłowy i fizyczny otrzymały kulistą świecę ze stokrotką. A dlaczego akurat ze
stokrotką?
W taki sposób pierwszoklasistki zostały nazywane przez uczennice klasy drugiej. Mam nadzieję, że podobała im się impreza
tak samo jak organizatorom.
SEPTYMA i P.O.

29.11.2004
I Liga Klas ponownie. Mamy punkty za porządki w salach lekcyjnych i za szóstki. Czy zmienią cokolwiek w klasyfikacji ogólnej?

klasa 1> porządek w klasie: 36/40 kwiatki 28/30 = 64 punkty
klasa 2> porządek w klasie: 32/40 kwiatki 30/30 = 62 punktów
klasa 3> porządek w klasie: 36/40 kwiatki 30/30 = 66 punktów

Ogólnie:

klasa 1 - 348 punktów (35 szóstek)
klasa 2 - 341 punktów (29 szóstek)
klasa 3 - 315 punktów (29 szóstek)

Więc, Stokroty (1 klasa) prześcignęły drugoklasistki o włos prowadząc, i chociaż trzeciaki wciąż na 3. miejscu, to trzeba nadmienić, że pomniejszyły dystans do walczącej zawzięcie dwójki.

08.12.2004
W ramach przeprowadzanej w naszym gimnazjum wizytacji oraz mierzenia jakości pracy szkoły Pan Wizytator - Marek Sieczka - przeprowadził rozmowę z Samorządem Uczniowskim oraz jego opiekunami. Był ciekaw, jak wygląda nasza praca, jakie imprezy przygotowujemy w ciągu roku szkolnego. Opowiadaliśmy Panu Wizytatorowi o zajęciach pozalekcyjnych oraz o wspomaganiu przez nauczycieli uzdolnionych uczennic. Na koniec Pan Sieczka nie omieszkał się spytać, czy podoba nam się nauka w tak
'specyficznej' szkole, na co zgodnie odpowiedziałyśmy: "Tak".
[a]
ps.foto w galerii

10.12.2004
Jesteśmy dotknięci faktem, że niektóre z absolwentek naszego Gimnazjum dopuszczają się oszczerstw w stosunku do nas, Samorządu Uczniowskiego, uczennic i nauczycieli naszej Szkoły. Tym smutniejsze jest to, iż robią to publicznie, wystawiając nas na pośmiewisko, a nasze dobre imię na szwank. Szykanowanie drugiego człowieka za jego plecami świadczy źle o osobach to czyniących, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby te w rzeczywistości tak wiele nam zawdzięczać powinny. Tak więc: JOANNO B., PAULINO G., KATARZYNO G., MARTO G. oraz UCZENNICO LO OSU, jeśli wciąż uważacie nas i to co robimy za żałosne, nie uzasadniając przy tym swoich wulgarnych blogowych opinii, chcielibyśmy zaprosić Was na spotkanie Samorządu Gimnazjum OSU, gdyż uważamy, że byłaby to dobra okazja do OTWARTEGO zaprezentowania poglądów na nasz temat, wraz z ich uzasadnieniami. Jeżeli natomiast nie zechcecie skorzystać z naszej propozycji, PRZYJMIJCIE DO WIADOMOŚĆI, że uczennice naszej Szkoły, których jesteśmy przedstawicielami, NIE ŻYCZĄ SOBIE WASZEJ OBECNOŚCI w budynku, w którym przebywają i się uczą.

SamorządOSU: OlaC + IzaC + AsiaN + MartaM + NataliaP + OlaP + AniaSz + AsiaS+ AgaL + MarysiaK + EwaB + OlaT + Opiekunowie

Wiadomość ta zostanie podana do publicznej wiadomości uczennic i nauczycieli w naszej Szkole.

11.12.2004
Już we wtorek spotykamy się w kaplicy Klasztornej na Mszy świętej połączonej z nabożeństwem roratnim, na które zaprosiliśmy Siostry Urszulanki, Rodziców, Nauczycieli i nasze koleżanki. Przypominamy o lampionach, które są nieodłącznym elementem tej pięknej tradycji adwentowej. Oto krótka notka o RORATACH (www.roraty.art.pl/r2):

Roraty, adwentowe Msze odprawiane o wschodzie Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście (introitu), rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest śladem dawnego obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w okresie Adwentu - 18 grudnia. W starożytnych i średniowiecznych księgach liturgicznych polecano odprawianie tej mszy o Najświętszej Maryi Pannie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie lub nawet przez cały Adwent. Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią adwentowego oczekiwania. Jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Z Izraelem czekała na Mesjasza, a kiedy Anioł zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna, Emmanuela, oczekiwała na Życie, które cudownie w niej wzrastało. Razem z Kościołem czeka na przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.

Wtorek, godzina 15:30, kaplica. Lampiony. Przypomnijmy: ilość światełek lampek przyniesionych przez uczennice poszczególnych klas da klasie odpowiednią ilość punktów do Ligi. Ponadto najładniejszy lampion "wygrywa" właścicielowi bilet do kina na dowolnie wybrany film. Samorząd podejmie decyzję o wygranej w środę na długiej przerwie.

12.12.2004
Dziewiątego grudnia Komisja spędziła długą przerwę oceniając grudniowe gazetki klasowe. Trzeba przyznać, że Eksperci nie byli zachwyceni poziomem onych, kryzys twórczy zawładnął osobami odpowiedzialnymi za ten element dekoracyjny sal lekcyjnych. Wyniki:

klasa 1 - 20/40 pkt
klasa 2 - 25/40 pkt
klasa 3 - 15/40 pkt

Jeśli na tym miałaby się zakończyć nowa dostawa punktów do ogólnej klasyfikacji Ligi Klas, to prawdopodobnie nic by się nie zmieniło w dotychczasowym układzie. Ale nie, bo oto dziewczęta zaczęły odznaczać swoje niebywałe umiejętności (głównie serwując piłkę przez siatkę i machając rękoma w wodzie) szóstkami, które w efekcie wprowadziły spory zamęt w tabeli. Oto ona:

1) klasa 03 - 550 pkt (73 '6')
2) klasa 02 - 476 pkt (51 '6')
3) klasa 01 - 428 pkt (47 '6')

Bez komentarza.
-----------------------------------------------------------------
W gablocie "co sądzisz przyjacielu i sąsiedzie o... trudnej sytuacji na Ukrainie?" pojawiło się nadspodziewanie sporo opinii na ten temat. Cieszy nas to, tym bardziej, iż jest ich więcej niż na poprzedni temat (Władca pierścieni).

16.12.2004
Samorząd pozdrawia serdecznie wszystkie ubiegłoroczne członkinie SU, czyli MARYSIĘ Ł, Ewelinę M, Wiktorię W, Gosię J, Gosię P, Agatę O, Dorotę P, Weronikę D oraz Martę W. Raz jeszcze dziękujemy Wam za pomoc w konstruowaniu planu działania na rok bieżący. To, co zrobić nam się udało, to, co robimy i zrobimy miało początek w Bardzie Śląskim, podczas naszych wielogodzinnych, żmudnych posiedzeń. MŁ - Twoje zdjęcie jest jednak na stronie - obejrzyj dokładnie zdjęcia w Galerii!
Kontynuując odpowiadanie na maile naszych uczennic, po skonsultowaniu się z Martą i Olą chcielibyśmy sprostować informację dotycząca wyników rywalizacji podczas Otrzęsin Pierwszych klas; więc wygrała grupa NIEPARZYSTYCH, a nie jak podaliśmy - PARZYSTYCH. O pół punkta. (dziękujemy Iwonie-Stokrotce za zauważanie naszego uczybienia w przekazywaniu wiadmości)

20.12.2004
Trzeba nam odnotować dwa wydarzenia, które miały miejsce spowodowane inicjatywą SU: "wydarzenia mikołajkowe" oraz Msza Roratnia.
Mianem "wydarzeń mikołajkowych" można by okrasić przebieg zajęć szkolnych w poniedziałek z przed czternastu dni. Tego dnia na wniosek Samorządu Siostra Dyrektor zezwoliła na wprowadzenie pewnych ulepszeń w rytmie dnia. Po pierwsze, uczennica mająca czapkę Świętego Mikołaja (oczywiście duplikat!) była zwolniona z pytania. Naprawdę niewiele było takich, które odważyły się NIE MIEĆ owego gadżetu, a te, które już miały pilnowały się, by ten przypadkiem nie zsunął się z głowy (kiedy głowa mimowolnie opadała podczas "nieciekawych" lekcji). Od czasu do czasu jednak niepostrzeżnie czapkę pospiesznie zrywano i prawie natychmiast osadzano na powrót na głowie, ryzykowną akcję wykonując w celu otarcia grubych kropel potu klejącego czoło do sztucznego materiału. Innym urozmaiceniem codziennej rutyny było zezwolenie na "zrzucenie" tego dnia mundurka, pod warunkiem, że jego właścicielka przywdzieje ubranie koloru czerwonego. No i było wokoło czerwono. Ale granatowy tez jest niczego sobie ;) W przerwie między lekcjami na korytarzu szkolnym rozbrzmiewała muzyka, czyli piosenki świąteczne (nie mylić z kolędami). W porywie młodych serc i umysłów doszło do zbiorowego tańczenia na korytarzu, ale może to tylko plotka :) Miłe słowo, które dziewczęta raczyły napisać swoim koleżankom dzień wcześniej jeszcze bardziej ociepliło atmosferę, i tak już gorącą od gorączkowego rozpakowywania prezentów podczas klasowych "mikołajków". Reasumując, to był bardzo czerwony dzień. W sumie to dobry pomysł na "kultywowanie" różnych kolorów w naszej szkole. A trochę ich jest.
Czternastego grudnia w kościele Klasztoru Sióstr Urszulanek odbyła się Msza Roratnia z udziałem Sióstr Urszulanek, Nauczycieli, Rodziców i uczennic Gimnazjum, a na Nabożeństwo zaprosiliśmy także Samorząd LO. Na apel przyniesienia lampionów odzew był dość spory; naliczyliśmy ponad 30 światełek w tym zaciemnionym pomieszczeniu. Lampiony były w większości wykonane metodą domową (lub korytarzo-szkolną) i zachwycały urodą i pomysłowością. Niesamowicie wyglądał kościół rozświetlony tylko ogniem świec. Szkoda, że nie mogliśmy pojść w procesji z lampkami, ale niestety kaplica jest zbyt mała na takie praktyki. Na Mszy świętej było dużo ludzi. Bardzo. Z pewnością ponad 60. Cieszymy się, że jest odzew na propozycje Samorządu, dotyczące rozwoju ducha w nas. Już myślimy o styczniowym spotkaniu.
Po Mszy rozdawano okolicznościowe wlepki, a wzór ich już dzisiaj wieczorem do pobrania (i wydrukowania?) tu. Kilka zdjęć ze Mszy Roratniej w Galerii Samorządu.

22.12.2004
Ostatnie notowanie Ligi Klas w tym roku kalendarzowym. Jak się okazało, Komisja nie mogła dokonać przeglądu czystości w klasach w tym miesiącu, więc punktów za ten element nie będzie. Jak obiecaliśmy, klasy otrzymują punkty za lampiony z Mszy Roratniej, 3 punkty za sztukę. Osoby odpowiedzialne za liczenie lampionów w swoich klasach zebrały następujące dane: 1 klasa - 10 lampionów (30 punktów); 2 klasa - 8 lampionów (24 punkty); 3 klasa - 8 lampionów (24 punkty).
Konkurs na najładniejszy lampion zwyciężyła przecudnej urody lampka wykonana przez Anię Szyńkarczuk z klasy 3. W ten sposób Ania wygrała bilet do kina na dowolnie wybrany film w dogodnym dla siebie czasie, a ponadto dała klasie BONUS w postaci 10 punktów. Wyboru najładniejszego lampionu dokonał Samorząd w czasie jednej z długich przerw w trybie jawnego głosowania. Samorząd jest także fundatorem nagrody.
Zmieniła się także liczba szóstek w "łańcuchu szóstek" przydając poszczególnym klasom odpowiednie ilości punktów. Oto klasyfikacja generalna na zakończenie 2004 roku:

1) klasa 03 - 684 pkt (93 '6')
2) klasa 02 - 510 pkt (53 '6')
3) klasa 01 - 478 pkt (51 '6')

Już niebawem strona Samorządu "nabawi się" nowej podstrony dotyczącej Ligi Klas. Dotychczas jest to puste miejsce, ale cały czas pracujemy nad zagadnieniem ;)
W styczniu Samorząd zaproponuje uczennicom, ich Rodzicom i osobom zaprzyjaźnionym pewną pożyteczną usługę związaną z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. Szczegóły za rok.

23.12.2004
Ostatni dzień przed Świętami Bożego Narodzenia upłynął w szkole w bardzo ciepłej atmosferze. Wigilie klasowe, spotkanie z nauczycielami na auli. Dziewczęta z klasy pierwszej (przy skromnej pomocy drugoklasistek) przygotowały pod okiem p.Skotnickiej etiudę bożonarodzeniową. Były życzenia, opłatek, drobne upominki, słodycze. (Patrz: Galeria) A co do życzeń:

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
Niech ten czas radosnego oczekiwania
i gorących przygotowań stanie się czasem
Pełnym dobroci, miłości, radości, pogody ducha
I wypoczynku w gronie najbliższych.
Niech pachnąca choinka, wigilijny stół
I rodzinna atmosfera na zawsze pozostaną w pamięci
Jako najpiękiejsze chwile w naszym życiu.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
Miłego wypoczynku i wielu łask Bożych
na nadchodzące święta wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i
Uczennicom naszego Gimnazjum
życzy
Samorząd OSU